Belirli bir hareketin yapılabilmesi için, çeşitli kas ya da kas gruplarının uyumlu eşgüdümünün yetersizliği; karşıt etkili kasların katılımını gerektiren hareketlerden daha da belirgindir. Beyincik lezyonlannda ortaya çıkar. Bozukluk, etkilenen beyincik bölgesine göre, değişen tiplerde olabilir.