Psikiyatride karmaşık bir psikomotor sendrom. Başlıca özellikleri, çoğu kez belirli bir bütünlüğü olmayan ruhsal aşırı etkinlik ve aşın hareket etme ya da çok konuşmadır. Ruhsal aşın etkinlik yalnızca zihinselse coşkunluk, yalnızca harekete ilişkinse (motor) ajitasyon (huzursuzluk, taşkınlık) adıyla anılır. Aşın ruhsal uyarılma değişik yoğunluklarda görülebilir. Yalnızca sabırsızlığa işaret eden el hareketleri, canlılık, ses tonunun yükselmesi gibi düşünce ve hareket denetiminin kaybolmadığı durumlardan, aşın konuşkanlık, düşünsel coşku ve taşkınlık, bellek ve hayal zenginliği, duygusal değişkenlikle seyreden ağır durumlara geçilebilir.