Mide sıvısının hiç olmaması (asit yokluğu). Çok ender rastlanan bir patolojik durumdur. Daha sık görülen durum mide sıvısının az ya da çok azalmasıdır. Mide sıvısının bir ya da birkaç bileşeninin azalmasıyla görülen salgı bozuklukları, tipik olarak kronik atrofik gastrit ya da alkolik gastritte ortaya çıkar. Bu hastalıklarda mide mukozasındaki bezler salgı üretme özelliklerini yitirir. Aynı sonuca mide tömürleri de yol açar. Midenin salgılama bozukluklannın tam asiliye varması çeşitli iç salgı sistemi hastalıklarında (Addison hastalığı, hipertiroidiz-min ağır durumlan vb) ve pernisyöz anemide görülür. Bu sonuncu hastalıkta mide mukozasından salgılanan ve 612 vitamininin bağırsaktan emilimini sağlayan özetken salgılanamadığı için Bi2 vitamininin emilimi gerçekleşmez.