Aşın asit radikali artmasına ya da bazlann azalmasına bağlı olarak, organizmanın interstisyel sıvılarının ve kanın asit-baz dengesinin bozulması. Normal koşullarda kanın ve interstisyel sıvıların ortalama pH değeri 7,35'dir ve yaşamla bağdaşan pH sınırlan 6,85 ve 7,65'dir. Asidoz, karbon dioksidin akciğerlerden solunumla yetersiz atılımına bağlı olabilir (solunum asido-zu); bu durum genellikle amfizem gibi akciğer hastalıklarında, yaygın fibrozlarda ve kalp-akciğer hastalıklarında gözlenir. Solunum asidozunda plazmadaki karbonik asit konsantrasyonu artar; organizma ise bu duruma karşı solunum sıklığını artırarak ve asidi böbreklerden atarak tepki gösterir. Asidoz metabolik bozukluklara da bağlı olabilir (metabolik asidoz); asit birikimi (örneğin şeker hastalığı, böbrek yetmezliği ve uzamış açlık) ya da bikarbonat kaybına (böbrek hastalıkları ve şiddetli İshaller) bağlı olarak ortaya çıkar.