Bazı hücre yapılarının eozin gibi asit boyalarım tutması. Uygulamada hücre ve dokuların incelenmesinde kullanılan bu özellik, asit boyalarını tutan (asidofil) hücre yapılarının mikroskop altında belirgin biçimde görülmesini sağlar. Örneğin bazı akyuvarlann (granülosit) tanecikleri asit boyalarıyla boyandığından asidofildir.