Dokulara yeterince ya da hiç oksijen taşınmaması. Birincil ve ikincil asfiksi olarak ikiye ayrılabilir. İlki akciğerlerde oksijen alımının engellenmesine, ikincisi ise dokulann oksijeni yetersiz kullanmasına bağlıdır. As-fiksinin dış nedenleri kimyasal ya da fiziksel olabilir. Bunların başlıcalan solunum yollarının örselenmesi (as-fiksiye yol açan gazlar), akciğerlerde oksijenin alyuvarlara bağlanmasının engellenmesi (karbon monoksit), solunum yollarında hava geçişinin engellenmesi (boğulma, tıkanma) ve göğüs kafesinin genişleyememesidir (göğse baskı, şiddetli elektrik şoku). Çok çeşitli olabilen iç nedenler akciğerler ile solunum yollarını doğrudan ilgilendiren ya da akciğerlerin çevresinde bulunan yapılardaki patolojik süreçlerin solunum sistemine yansımasından kaynaklanır. Ayrıca iç asfiksi-ler organik biçim ve gelişme bozukluklarına bağlı olabilirler ve yaşamın İlk günlerinden başlayarak ortaya çıkar.