Genellikle otonom sinir sislemi değişken olan ya da nö-ropalik (bak. nöropali) çocukları bulan bir hastalık. Değişik zaman aralıklarıyla (birkaç haftadan birkaç yıla) yineleme eğilimi gösteren kusma krizleri ile belirir; kanda asetonun bulunmasına (asetonemi) bağlı olarak ağızda karakteristik bir aseton kokusu vardır. Bu durum genellikle hayvani yağlar bakımından zengin besinlerin fazla alınmasına bağlıdır ve bedensel aşın yorgunluklar, akut enfeksiyonlar sırasında daha çok görülebilir. Kusma inatçı olduğu zaman vücudun susuz kalmasına (de-hidratasyon) yol açabilir. Asetonemik kusma büyük bir olasılıkla metabolik dengesizliklerden kaynaklanır ve 10 yaş dolayında kendiliğinden kaybolur.