Organizmada asetik asilin metabolik dönüşümü sonucu oluşan keton cisimlerinden biri (bak. keton cisimleri).