Yenİdoğanın doğumsal oluşum bozukluğuna bağlı olarak başsız doğması. Genellikle başın üst kısmı oluşmamıştır. Bu nedenle yenidoğamn beyni (beynin tam olmayan bir taslağı vardır), alnı ve gözleri yoktur. Tek bir gözün olduğu durumlarda ortaya çıkan tablo siklopİ(*) adıyla anılır.