Yaralı bir eklem başının yeniden biçimlendirilmesin! sağlayan cerrahi girişim. En sık, eklemlerin dejeneratif lezyonlan sonucunda gelişen işlev bozukluğu ve belirgin ağrıların görüldüğü olgularda uygulanır. Artroplasti yöntemleri eklem başının yeniden biçimlendirilmesini ya da çıkarılarak yerine protez yerleştirilmesini kapsayabilir. Artroplasti ya da eklem başının yeniden biçimlendirilmesi, çeşitli evrelerde gerçekleştirilir. Önce patolojik oluşumlar (fibroz, kireçlenme, hastalığa bağlı oluşan kemik çıkıntıları vb) çıkarılarak eklem başı düzenlenir. Böylelikle ekleme doğal anatomik yapısı kazandırılmaya çalışılır. Daha sonra eklem başı deri parçalan, fîbröz zarlar ya da sinovya zan parçalarıyla yeniden örtülerek eklem hareketliliği sağlanır. Yapay art-roplastide kemiğin başı bütünüyle çıkarılarak yerine değişik maddelerden oluşmuş (metal alaşımları, sentetik reçineler, plastik) protezler konur. Bu protezler özel yapıştırıcı maddeler aracılığıyla kemik gövdesine tutturulur. Protezlerin yapıldığı maddelere karşı organizma genellikle tepki göstermez, ama bu maddeler kolayca yıpranırlar. Artroplasti girişimlerini, eklemi ve kas gücünü yeniden harekete geçiren rehabilitasyon tedavisi izlemelidir.