Eklem boşluğuna kontrast madde verilerek röntgen filmi çekilmesi. Eklemi oluşturan yapılar (periost, kıkırdak, sinovyal tabaka [zar], kapsül, menisküsler, bağlar) röntgen filminde görülemezler; bu nedenle kontrast madde verilmeden çekilen röntgen filmi yalnızca eklem başlarının konumunu, varsa kırıkları ve kıkırdak ayrılmasını gösterir. Oysa eklem boşluğuna kontrast bir maddenin verilmesi, birçok ayrıntının görüntülenmesini sağlar ve örneğin doğumsal kalça çıkığı için yapılan cerrahi girişimden önce uygulanır. Kullanılan kontrast maddeler, iyotun organik bileşiklerinin sudaki eriyikleridir ve düşük dozda novokainle birlikte eklem içine verilirler (opak artrografi). Eklem içindeki hareketli cisimleri ve özellikle diz eklemi içindeki kırılmış menis-küs parçacıklarını görünür hale getirmek için hava, oksijen ya da bazı gazlar da eklem içine verilebilir (havalı artrografi). Hava ve kontrast maddenin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen üçüncü bir inceleme türü de çift kontrastlı artrografi olarak adlandırılır.