Bazı kişilerin, organik yapılanndan kaynaklanan nedenlerle, değişik organ ve sistemleri (deri, kaslar, eklemler, solunum ve sindirim sistemleri) ilgilendiren metabolizma hastalıklarına yatkın olma durumu. Bu kişilerde gut (damla hastalığı), şişmanlık ve şeker hastalığı başta olmak üzere, birçok hastalığa yatkınlık söz konusudur. Bu hastalıklar bir ailenin birçok bireyinde ortaya çıkarak, kalıtsal özellikler de gösterir. Artritizmin ilk belirtileri çocukluk ve gençlik evresinde nöromüsküler hipe-reksitabilite (sînir-kas sisteminde aşırı uyanlabilirlik), sindirim, solunum sistemleri ve deriyle ilgili bozukluklar (asetonemik kusmalar, gençlik aknesi, ürtiker, bron-şiyal astım); erişkin çağda taşlar, şeker hastalığı, şişmanlık, gut, kronik kas romatizmalan; yaşlılık çağında ise, dolaşım bozukluklan, damar senliği ve artrozlar biçi-ı linde ortaya çıkar.