Eklemlerle ilgili tüm ağnlar. Eklemleri oluşturan yapıla-nn herhangi birindeki hastalıklara bağlı olarak; ya da tümöral haslıklar, tifo, Malta humması gibi doğrudan eklemleri etkilemeyen hastahklar sırasında ortaya çıkar. Etkilenen ekleme göre değişik isimler alır (kalça ağrısı: koksalji; diz ağnsı: gonalji). Bazı romatizmal biçimlerde "gezici" tipte ağnlar ortaya çıkar; yani eklemlerde kayda değer bir lezyon oluşmadan ağn zaman zaman değişik eklemlerde belirir.