Bir atardamarla toplardamar arasındaki patolojik bağlantı; bir travmadan sonra ortaya çıkabilir ya da nadiren doğumsal olabilir. Kanın daha yüksek basınçla dolaştığı atardamardan basıncın daha düşük olduğu toplardamara geçişi, dolaşım dengesinde değişikliklere yol açar; etkilenen damarların çapı ne kadar büyükse bu değişiklikler de o ölçüde tehlikelidir.