Damar duvarında skleroza, yani bağdoku artışına ya da kalsiyum tuzlarının birikmesine bağlı olarak bir atardamarın sertleşmesini tanımlayan genel terim. Bu lezyon değişik patolojik süreçlerde görülebilir. En önemli ve en sık rastlananı aterosklerozdur(*).