Atardamara X ışınlarını geçirmeyen bir madde (kontrast madde) verilerek, bu damarın ve dallanma biçimsel özelliklerinin incelendiği radyolojik teknik. Atardamara radyolojik kontrast madde (iyotun organik bileşiklerini içeren eriyik) İğne ile girilerek, yani doğrudan verilebilir. Kontrast maddenin dolaylı yoldan verilmesinde İse özgül bir teknik kullanılır. Atardamara, bir şırıngaya bağlı uygun çapta ince bir kateter sokulur. (Daha sonra bu kateter, incelenmek istenen atardamar dalına uygun manevralarla itilebilir [seçici arteryogra-fi]). Kontrast madde atardamara basınçla verilirken, bir yandan da serigraf denen uygun bir aygıtla hızlı bir şekilde art arda röntgen filmleri çekilir. Arteriyografi tekniği İle atardamarın çıkış noktası, gidişi, çapı ve varsa çap değişiklikleri patolojileri (tromboz, emboli, anevrizma, hematomlar vb) ve işlevsel özellikleri belirlenir.