Damar sisteminde bulunan kan basıncının azalması. Birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Örneğin şok, ko-laps(*) ya da senkop(*) gibi durumlarda temel bulgulardan biridir. Sürekli düşük tansiyon birçok kalp hastalığında, enfeksiyon hastalıklarında, iç salgıbezi hastalıklarında, bazı kansızlık türlerinde ve bazı böbrek, karaciğer hastalıklarında görülür. Birçok olguda ise büyük (sistolik) tansiyonun 10'un (100 mmHg) altına kadar inmesi bir hastalığın belirtisi değil, yapısal özelliklerden kaynaklanan bir dunundur. Genellikle iskelet kasları fazla gelişmemiş olan uzun boylu kişilerde görülür. Birincil hipotansiyon denen bu durum, hiçbir belirti vermeyebilir. Ama tipik belirtilere yol açma olasılığı oldukça yüksektir. Fiziksel ve düşünsel çalışmalar sırasında kolay yorulma, sabahlan daha belirginleşen halsizlik, depresyon eğilimi, solunum düzensizliği, çarpıntı, solukluk, el ve ayaklarda soğukluk bu tür belirtiler arasında yer alır.