Arsenik elementi ve türevlerinin vücut dokuları üzerinde zararlı etkilere yol açması. Element halindeki arsenik ve suda erimeyen bütün arsenik türevleri vücutta zehir etkisi yapar. İnsanda arsenik zehirlenmesi genellikle arsenik III oksit (arsenik anhidrit), bakır asetoarsenit gibi arsenik bileşikleriyle hazırlanmış çeşitli fare zehirleri, tarım ya da böcek ilaçlarının ağız ya da solunum yoluyla alınmasıyla ortaya çıkar ve alınan dozun miktarına göre Öldürücü olabilir. Renksiz ve tatsız bir toz olan arsenik anhidrit, adli tıpta kimyasal inceleme yöntemlerinin geliştirilmesine değin cinayet amacıyla en çok kullanılan zehirler arasında yer almıştır. Çocukların ya da meslekleri gereği arsenikli bileşiklerle yakın ilişkide olan kişilerin dikkatsizlik ve yanılgı sonucu bu maddeleri alması ağır sonuçlar doğurabilir. İlaçlı meyve ve sebzelerin yıkanmadan yenmesi de, vücutta zehirlenmeye yol açacak düzeyde arsenik birikmesine yol açabilir. Zehirlenme, ya bir kerede alman yüksek dozda arsenikten (akut zehirlenme), ya da küçük dozların art arda alınmasından (kronik zehirlenme) kaynaklanır. Akut zehirlenmenin başlıca belirtileri mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma, şiddetli karın ağrılarıdır. Bunu İzleyen dolaşım ve kalp yetmezliği birkaç saat içinde ölüme neden olabilir. Kronik arsenik zehirlenmesi belirtileri arasında ise yavaş yavaş güçten düşme, deride renk değişimi ve pullanma, kansızlık, ayrıca felç ve bilinç bulanıklı-ğıyla ortaya çıkan sinir sistemi bozuklukları sayılabilir. arter bak. atardamar