Evrimsel olarak beyinciğin en eski bölümü. Vestibüler sistemden gelen başın ve vücudun denge, yönelim ve konumuyla ilgili bilgilerin değerlendirildiği yerdir. İnsanda beyinciğin yanküreleriyle vermişten oluşan bölümüne (flokulo-nodüler lob) denk düşer.