Evrimsel olarak beyin kabuğunun (korteks) en eski bölümü. İnsanda neopalliumun gelişerek beyin kabuğunun hemen tümünü oluşturmasıyla arkipallium çok küçülmüştür. Hipokampus denen kabartıya denk düşer ve temelde koku alma merkezi olarak işlev görür.