Psikiyatr ve psikanalist C. G. Jung'un geliştirdiği kavram. İnsanda tarih öncesi çağlardan kalmış olduğu düşünülen; büyük Ölçüde bilinç altında yer alan rüyalar, sanat yapıtları ve ani davranışlarda simgesel bir biçimde dışa vurulan; kişisel bilinçaltının tersine "toplumsal" bilinçaltını temsil eden ilkel kalıntılar.