Gümüş tuzlarıyla kronik zehirlenme. Meslek hastalığı olarak ya da tedavi amacıyla bu maddeleri uzun süre kullanan kişilerde görülür (gümüş tuzlan artık tedavide kullanılmamaktadır). Dokular arasında metalin birikimine bağlı olarak mukozaların ve derinin gri bir renk almasıyla belirir. Birlikte halsizlik, bulantı ve ödemler de görülebilir. Kronik konjunktivitlerin(*) tedavisi için gümüş tuzu içeren damlaların uzun süreli kullanımından sonra konjunktivada sınırlı grileşme gözlenirdi.