Gırtlak iskeletini oluşturan kıkırdak. Gırtlağın her iki yanında yer alan üçgen biçimli kıkırdaklardır. Gırtlağın üst ve arka kısmında, eklemlendikleri krikoit kıkırdağın üstünde yer alırlar. Aritenoitlere krikoaritenoit, ariari-tenoit ve triaritenoit kaslar tutunur. Bu kaslar ses tellerini yaklaştırıp uzaklaştırarak gırtlak açıklığını düzenler, böylece solunum ve ses çıkarmaya katkıda bulunurlar.