Yürümeyi engelleyen geçici bir topallamanın ortaya çıkmasıyla beliren bir yürüme bozukluğunu belirten terim. Bu klinik tablo atardamarların taşıdığı kan ve dolayısıyla oksijenin, dokuların enerji gereksinimini yeterli ölçüde karşılayamadığının ifadesidir; dokuların yetersiz kanlanması söz konusudur.