Hareketleri etkileyen herhangi bir felç, duyusal ya da zihinsel bir eksiklik olmadığı halde belli bir amaca yönelik düzenli bir hareketin, yani bir eylemi oluşturan hareketler bütününün yerine getirilmemesi. "Jestlerin unutulması" olarak da bilinir. Çoğu kez karmaşık hareketlerin taklit edilememesiyle birlikte görülür. Genellikle düşünce ve hareket apraksisi olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar bir işin gerçekleştirilmesinde birbirini izleyen iki evredeki bozukluğa denk düşer; birincisi herhangi bir eylemi tasarlama yeteneğinin, ikincisi ise bu düşünceyi harekete dönüştürme yeteneğinin yitiril-mesidir. Düşünce apraksisi. Hareketin tasarlanmasında sorun vardır; bir eylemi oluşturan hareketler doğru bir sıra içinde art arda gerçekleştirilemez. Hasta yapması gereken hareketleri doğru bir sırayla kavrama yeteneğinden yoksundur. Örneğin bir sigara yakacağı zaman sigara yerine kibriti ağzına götürür ve sigarayı kibrit kutusuna sürter. Hareket apraksisi. Hareketi kavramada hiçbir kusur yoktur. Hasta neyi, nasıl yapması gerektiğini bilir; sözlü olarak eylemi bütün ayrıntılarıyla betimleyebilir, ama ilgili bölgelerde herhangi bir felç olmamasına karşın hasta kendi ya da başkasının isteğiyle hareketi gerçekleştiremez. Örneğin anahtarı kilit içinde döndüremez. Hareket düşüncesini eyleme dönüştürme yeteneğini yitirmiştir. Aynı hareketi istemli olarak değil, ama otomatik olarak doğru bir biçimde yapabilir. Apraksiler genellikle tümör ya da damar kökenli bölgesel beyin lezyonlanna bağlıdır, ama beynin dejeneratif ya da iltihabi durumlarının bir belirtisi de olabilir.