Değişik kas gruplarını hareket etmelerine engel olmadan saran ve onları iskelete bitişik tutan fibröz bağdo-ku yapısındaki zar. Bu işlevleri nedeniyle aponevroz-lar bir tür sancı gömlek olarak tanımlanırlar. Kalınlıkları vücudun bir bölgesinden öbürüne, kas kitlesinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Gövde kaslarının aponevrozlan ince, kol ve bacağınkiler ise kalındır. Aponevroz kapalı bir kılıf değildir; üzerindeki deliklerden kan damarları, sinirler ve öteki anatomik yapılar geçer. Kas ile kasın hareket ettirdiği yapıları birleştiren aponevrozlar ise çok kalın fibröz fasyalardır (ak-zar). Bu aponevrozlar gerçek anlamda düzfeşmiş kirişlerdir.