Kemiklerden, bazen basit bir kabartı ya da tümsek bazen de bir uzantı biçimde çıkan yapı. Eklemle ilgili ve eklem dışı olarak iki grup altında toplanabilir. İlk gruptakiler eklem tipine göre önemli farklılıklar gösterir. Eklem dışı apofizler İse biçimlerini yansıtan adlarla tanınır. Örneğin ibik (crista), diken (spina), tümsek (tu-berculum), yumru (tuberosus), çizgi, (linea) ve çıkıntı (processus) gibi. Kaslar eklem dışı apofizlere yapışır. Bu apofizlerin yüzeyi genellikle pürtüklüdür.