Gerçeğe ve çevredeki kişi ve nesnelere karşı temel bir kayıtsızlık tavrının bulunduğu duygusal-ruhsal durum. Her çeşit duruma karşı bir duyarsızlık söz konusudur ve normal olarak duygusal bir katılımın beklendiği durumlarda bile herhangi bir katılım ve ilgi görülmez. Genel başarısızlıklara ve engellenme durumlarına karşı bir yanıt olarak ortaya çıkabilir. Ağır olgular, depresyon (ruhsal çöküntü), Huntington koresi gibi özgül psikiyatrik sendromlar ve yaşlılık psikozlarına bağlı olarak da ortaya çıkar.