Yapı, işlev ve köken bakımında farklılık taşımakla birlikte vücut genelinde belirli bir işlevi yerine getiren organlar bütünü. Bu tanımla bağlantılı olarak aynı aygıt içinde birbiriyle bağlantılı çalışan ve aynı doku özelliğini paylaşan yapılar sistem adı altında toplanır. Örneğin beyin ve omuriliği içeren merkez sinir sistemi ile bu sistemle bağlantılı olarak bütün vücuda dağılmış sinirlerin oluşturduğu çevrel sinir sistemi sinir aygıtı içinde yer alır. Ama yaygın kullanım İçinde aygıt ya da aparatus yerine gene sistem terimi yeğlenmektedir. Aygıt ya da aparatus terimi hücrenin içinde yer alan bazı yapılan belirtmek için de kullanılır (Örneğin Golgi aygıtı).