Körbağırsak apandisinin akut ya da kronik iltihabı. Akut apandisit her iki cinste de, en sık 5-20 yaş arasında görülür, ama daha ilerki yaşlarda da rastlanabilir. Nedeni bağırsak boşluğuna ve apandise yerleşen mikroplar, dışardan ya da vücudunun başka bölgelerinden kan ya da lenf yoluyla apandise ulaşan mikroplardır. Tedavi edilmezse kendiliğinden iyileşebilir, apse gelişebilir ya da apandis duvarının yırtılması sonucunda karın zan İltihabı ortaya çıkabilir. Kronik apandisit yinelenen akut iltihabi süreçler sonucunda ya da akut olayların ardından ortaya çıkar. Kronik gidiş, belirtilerin alevlendiği dönemleri izleyen iyileşme dönemleriyle seyreder.