İyotlu bir kontrast madde (yüksek iyot konsantrasyonlu organik bileşikler) verilerek aortun radyografik incelenmesi. Bu inceleme kontrast maddenin bir kateterle doğrudan uyluk, döner kemik ya da koltukaltı atardamarına verilmesiyle yapılır.