Düzbağırsak (rektum) ile sonlanan sindirim kanalının dışa açıldığı delik. Sistemler anatomosinde düzbağırsa-ğm son bölümü olarak tanımlanır; halka şeklinde bir çift kastan oluşmuştur. Düzbağırsak sonlanırken yerini anüsün büzgen kasına bırakır. İki kas halkasından oluşan anüs büzgeninde iç halka istemsiz kas liflerinden, dış halka İse istemli kas liflerinden meydana gelir. Anüsün büzgen kası 2 cm uzunluğunda olan anal kanalı sarar; kanalın iç yüzü perine derisi ve rektum mukozasının devamı ile kaplıdır. Büzgen kasın işlevi bağırsağın dışa açıldığı ağzın kapanmasını sağlamaktır; bu işlevini istemli ve istemsiz kaslarının ortak etkinliği ile sağlar. Ayrıca anüsün yükseltici kasları da anüs büzgen kasının etkinliğine yardım eder. Anüsün atardamar dolaşımı alt hemoroit atardamarın dalları aracılığıyla sağlanır; toplardamar dolaşımı ise çok zengindir ve hemoroit toplardamarlar sistemine bağlıdır; bu damarların genişlemesi hemoroitlere (basur) neden olur. Anüste çeşitli bozukluklar görülür: Çatlaklar, fistüller, hemoroitler, tümörler ve doğumsal oluşum bozuklukları. Anüsün doğumsal oluşum bozuklukları sıklıkla aynı bölgede ya da vücudun başka bölgelerindeki oluşum bozuklukları ile birlikte görülür. Anüste darlık, biçim bozukluğu, anüsün bütünüyle kapalı olması gibi doğumsal oluşum bozuklukları hemen her zaman bağırsak tıkanmasına yol açar ve acil cerrahi girişim gerektirir.