İdrar atımının bütünüyle durması. Böbreğin süzme ve salgılama işlevlerini bozan böbrek hastalıkları (akut nefrit vb); idrar yollarını tıkayan engeller (taş, tümör) ya da organizmanın genel patolojik durumlarında (şok durumları, genel zehirlenmeler, kan uyuşmazlığı) ortaya çıkar. İdrann eksik atılması, normalde idrar yoluyla atılan zehirli metabolizma artıklarının kanda birikmesine yol açar. Anürinin yerleşmesinden birkaç gün sonra bu nedenle ağır belirtiler ortaya çıkar. Bunlar birçok kronik böbrek hastalığının son evresi olan üremide gözlenenlere benzer. Anüriye bağlı gelişen üremide kanda azot ve üre düzeyi yükselir; bulantı, halsizlik, ödem(*), apati(*) ve uyuklama eğilimi görülür. Bunlara ek olarak ajitasyon, solunum ve kalp ritmi bozuklukları, komaya ve ölüme neden olabilecek su-tuz dengesi bozuklukları görülebilir.