Sözcük anlamıyla "insan bilimi".Günümüzde insanı bir "biyojik varlık" olarak ele alan bilimlerin bütünü olarak kabul edilmektedir. Bu bilimler insanın fiziksel, biyokimyasal ve fizyolojik Özelliklerini (fiziksel ya da biyolojik antropoloji), toplumsal yaşam süren bir hayvan olarak davranışlarını ve tutumunu (sosyal ya da sosyolojik antropoloji), benimsediği grup yapılan tipini (kültürel antropolji), dış dünyaya alet yapma, savunma araçlarını düşünme ve dünya görüşünü sanat yapıtlarına yansıtma biçiminde gösterdiği etkin tepkileri (etnoloji); insan türünün zaman içindeki fiziksel ve kültürel evrimini (paleoantropoloji ve paletnoloji) araştırır. Anatomi, farmakoloji ve genel olarak tıp bilimi gibi insan hizmetindeki tüm yararcı araştırmalar saf antropolojik araştırmanın konusu dışında kalır. Ayrıca insan düşüncesinin mekanizmaları yerine ürünlerini konu alan felsefe, edebiyat vb araştırmalar da bu kapsamın dışındadır. Yararcı bir bilim olan ve bu nedenle dar kapsamda antropolojik bilimler arasında yer alması gereken kriminal antropolojinin insanları bireysel olarak incelediği için kendine Özgü bir yeri vardır. Ama normal davranışlarla suç arasındaki sınırları incelerken hem kültürel antropoloji, hem de psikoloji ve psikiyatriyle yakınlaşır.