Midenin antrum bölgesinin çıkarılması ile sınırlı gast-rektomi(*) girişimi. Mide antrumu onikiparmakbağırsa-ğı ve mide kapısı (pilor) büzgen kasından önceki mide bölümüdür. Mide antrumu ülser ya da tümörler gibi patolojik lezyonların sık bulunduğu bir bölgedir ve bu gibi olgularda çıkarılması kuraldır. Antrektomi genellikle gastroenterostomi(*) ile birlikte yapılır; midenin ant-rektomiden sonra kalan bölümleri (fundus ve korpus) hemen yanında bulunan incebağırsak bölümüyle ağız-laştırıhr.