Kömür parçacıklarının birikmesine bağlı olarak, bir dokunun siyahımsı renk almasıyla ayırt edilen patolojik durum. Akciğerlerde gözlenir; solunan havayla akciğer dokusuna ulaşan kömür parçacıkları burada birikebildiği gibi, kan ve lenf akımıyla taşınarak karaciğer gibi uzak organlarda ve lenf düğümlerinde de birikebilir. Uygulamada özellikle sanayi bölgelerinde ve hava kirliliğinin fazla olduğu yerlerde yaşayan kişilerde herhangi bir belirti vermeyen, hafif akciğer antrakozu görülebilir. Yalnızca mesleki nedenlerle büyük oranda kömür soluyan kişilerin akciğerlerinde doku yıkımı ve kavern (oyuk) oluşumuyla belirginleşen lezyonlar görülebilir. Genellikle antrakoz silikozla beraber görülür ve antra-kosilikoz adını alır.