Kanda bulunan pıhtılaşma Önleyici protein. Ölçümü kanda yapılır; ortalama değerleri 20-40 mg/dl'dir. Akciğer embolisi, toplarmar trombozları ve şeker hastalığı gibi kanın pıhtılaşma süreçlerinde değişikliklerin görüldüğü hastalıklarda antitrombin III düzeyi de değişir. Ayrıca gebelik sırasında normal olarak azalır.