Vücutta zehirli madde (toksin) girişinin ardından üretilen özgül antikor. P.P.E. Roux ve A.E.J. Yersi 1889'da difteri basilinin zehirli bir madde aracılığıyla etkisini gösterdiğini gözlediler. Bir yıl sonra E.A. von Behring ve S. Kitasato bu zehrin antijen özellikleri olduğunu ve vücutta zehri etkisizleştiren özgül bir antitoksin üretimine yol açtığını saptadılar. Toksin-antitoksin tepkimesi görülebilir bir çökelti oluşturmaktadır. Bu çökelti zayıf asitlerle, ısıtma ve seyreltme işlemleriyle çözünebilir. Toksİn-antitoksin tepkimesi değişik hızlarda ortaya çıkar. Difteri zehirlenmesinde hızlı, tetanosta ise yavaştır. Antitoksinler serumun cc-globülin parçacığına bağlı olduğu kabul edilir ve öbür antikorlardan yalnızca toksinleri özgül biçimde etkisizleştirmeleriyle ayrılır. Ama bazı gram-negatif bakterilerin O antijenleri, vücutta kendilerine karşı oluşan antitoksinlerce etkisiz hale gelemez. Çeşitli mikropların ürettiği zehirlere karşı antitoksin içeren serumlar üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.