Tiroit hücrelerinin antijenlerine (mikrozom) ve tiroitİn ürettiği koloitin bazı bileşenlerine (tiroglobülin) karşı tepki gösteren özantikorlar (bak. özbağışıklık). Bu antikorların kandaki düzeyi bütün tiroit hastalıklarında (tiroit İltihabı, hipotiroidiznı, hipertiroidizm) yükselir; Ha-şimoto tiroiditi denen kronik tiroit iltihabında özellikle çok yüksektir. Kanda araştırılır. Ortalama değerler (referans değerleri): Antİtiroglobü-lin ve antimikrozom antikorlar l:100'ün altında.