Streptokokların ürettiği ve alyuvarların parçalanmasına neden olan streptolizin O toksinine karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi. A grubu B hemolitik streptokoklar, bazı üst solunum yolu enfeksiyonlarının ve ro-matizmal hastalığın etkenidir. Kanda araştırılır ve normal değerleri çocukta 250 Ul/lt'nin, erişkinde ise 330 Ul/lt'nin altındadır. Yükselen değerler enfeksiyonun devam ettiğini ve romatizmal hastalık riski bulunduğunu gösterirler.