Üst solunum yolu enfeksiyonlanndan ve romatizmal hastalıktan sorumlu olan A grubu beta hemolitik strep-tokoklann ürettiği enzimatik toksine (streptokinaz) karşı oluşan antikorlann kandaki düzeyi. Kanda araştırılır ve normal değerler 80 Ul/lt'nin altındadır.