Stafilokoklann ürettiği toksinlere (stafilolizin) karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi. Kanda araştınlır ve normal değerleri 2 Ul/lt'nin altındadır.