Sindirim kanalında normal yönün tersinde olan kasıl-1 ma dalgası. Peristaltik (sığamsı) hareketler sindirim' kanalı içeriğini, ilk bölümlerinden sonuna doğru iter.. Bazı özgül durumlarda ve bazı ruhsal kökenli, toksik, iltihabİ ve mekanik uyanlardan sonra bu hareketler, düzensiz kasılmalar özelliğini kazanarak yön değiştirirler. Antiperistaltik hareketler bağırsak içeriğinin mideye geri dönmesine neden olur, böylece bulantı ve ken-. dini iyi hissetmeme, şiddetli olgularda kusma ortaya çıkar.