Üretildikleri organizma hücrelerinin çekirdeklerine karşı tepki gösteren özantikorlar. Kanda araştırılırlar; kanda düşük düzeyde bile saptanmaları, bir özbağışıklık hastalığına işaret eder. Birincil biliyer (safra kökenli) siroz, kronik hepatit, poliartrit, vaskülit ve kızartılı lupus gibi hastalıklarda bulunurlar.