Bu maddenin ya da tuzlarının emilimine bağlı olarak gelişen zehirlenme. Kökeni meslekidir ya da ilaçlara bağlıdır. Emilim sindirim yoluyla, antimon buharının solunmasıyla ve ender olarak deri yoluyla olur. Antimon bileşiklerinin öldürücü dozu 100 - 200 mg'dir. Antimon mukoza ve dokular için tahriş edici bir Özelliğe sahiptir. Sıklıkla zehirlenmeye neden olan bileşiklerinden biri olan antimon hidrit (SbHs) ise ayrıca alyuvar parçalanmasına yol açar. Otopsi İncelemesiyle antimonun karaciğerde hasara, sindirim kanalında ise kan göl-lenmesi (konjestiyon) ve ödeme yol açtığı belirlenmiştir.