Alternatif isimleri

İAT; İndirekt Antiglobulin Testi; Antikor Taraması; İndirekt Anti-human Globülin Testi

Antikor tarama testini neden yaptıracaksınız?

Kan nakline hazırlık için ya da hamilelik ve doğum sırasında eritrositlere yönlendirilmiş antikorları saptamak için antikor tarama testi yapılır.

Antikor tarama testini ne zaman yaptıracaksınız?

Kanınız eğer özellikle RH (-) ise ve kan nakline hazırlanıyorsanız, hamilelik ya da doğum sırasında da bu test istenir.

Antikor tarama testi için gerekli numune örneği nedir?

Antikor tarama testi için kolunuzdaki bir damardan alınacak kan örneği yeterlidir.

Antikor tarama testi için herhangi bir hazırlık yapılmasına gerek var mıdır?

Hayır, antikor tarama testi için herhangi bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur.