Alternatif isimleri

Kardiyolipin Antikorları; aCL antikoru

Antikardiyolipin testini neden yaptırmanız gerekir?

Antikardiyolipin testi uygun olmayarak çoğalan kan pıhtısı oluşumunuz araştırılıyorsa, tekrarlanan düşük tecrübeleriniz olduysa bunun nedenini saptamak için istenebilir.

Antikardiyolipin testini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Özellikle gebeliğinizin 2. ve 3. aylarında tekrarlanan düşükleriniz olduysa ve nedeni açıklanamayan bir şekilde bir ya da birden fazla kez venöz ya da arteriye trombotik atak geçirdiyseniz bu testlerin yapılması istenir.

Antikardiyolipin testinin yapılabilmesi için kullanılacak gerekli numune örneği nedir?

Bu test için kolunuzdaki bir venden (damardan) alınan kan örneği yeterli olacaktır.

Antikardiyolipin testi için herhangi bir hazırlık yapılması gerekli midir?

Hayır, bu test için herhangi bir hazırlığa gerek yoktur.