AİDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), yaygın lenfadenopati (LAS) ve AİDS bağlantılı kompleksin (ARC) etkeni olan retrovirüse karşı oluşan antikorlar. Enfeksiyon tanısı kanda anti-HIV antikorlarının araştırılmasıyla yapılır; antikor düzeyi AiDS'te düşük, LAS ve ARC olgularında ise daha yüksektir.