Alternatif isimleri

Anti-HCV; HCV RIBA; HCV-RNA

Neden Anti Hcv testini yaptıracaksınız?

Çünkü hepatit C virüsü ile temas edilip edilmediğinizi tespit etmek ve enfeksiyon tedavisinin seyrini izlemek için bu test yapılır.

Anti Hcv testini ne zaman yaptırmanız gerekir?

Eğer enfeksiyon kapmış bir kanla temas ettiyseniz ya da hepatit C enfeksiyonu için risk faktörü taşıdığınızdan şüphelenilirse bu test istenir.

Anti Hcv için kullanılacak gerekli numune örnekleri nelerdir?

Bu test için kolunuzdaki bir damardan alınacak kan örneği yeterli olacaktır.