Hepatit B virüsünün "e" antijenine karşı antikor. Hepatit B'nin "e" antijeni (virüsün son derece bulaşıcı olma özelliğini sağlayan antijen) serumda kaybolduktan hemen sonra kanda belirir. Kanda anti-HBe özgül antikorlarının belirmesi serum dönüşümü (serokonversi-yon) olarak bilinir; enfeksiyonun iyileşmekte olduğunu ve bulaşıcılığının azaldığım gösterir.